Sıvıları Ölçme

Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı ölçüsü temel birimi litredir.

Sıvı Ölçüleri

kilolitre(kL)
hektolitre(hL)
dekalitre(daL)
litre(L)
desilitre(dL)
santilitre(cL)
mililitre(mL)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
1L = 100 cL

1L = 1000 mL
1L = 1dm3 = 1000cm3